Overblijf

Basisschool 't Palet verzorgt zelf de overblijf. Tijdens de overblijf kunnen de kinderen gezamelijk eten en drinken en is er tijd om buiten te spelen. Bij slecht weer is er de mogelijkheid in een rustige sfeer een spelletje spelen, lekker kleuren of eventueel een film te kijken. Deze overblijf start om 12.00 uur en duurt tot 13.00 uur. Op elke locatie word er een overblijf verzorgd. Aan de overblijf zijn kosten verbonden.

  Middag
Maandag 12.00 - 13.00 uur
Dinsdag 12.00 - 13.00 uur
Woensdag  
Donderdag 12.00 - 13.00 uur
Vrijdag 12.00 - 13.00 uur

 

Vast of incidenteel overblijven

Op basisschool ’t Palet is het mogelijk dat kinderen tussen de middag op school overblijven.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:  

  • Vaste overblijvers: Onder vaste overblijvers verstaan we leerlingen die minimaal één vaste dag in de week overblijven. In principe zijn dit leerlingen van ouder(s) die werken of zelf naar school gaan. Soms zijn er andere redenen om wekelijks over te blijven, dit kunt u bespreken met de overblijfcoördinator en/of directie.  
  • Incidentele overblijvers: Dit zijn leerlingen die af en toe gebruik maken van de overblijf tussen de middag.


Kosten en betaling

Overblijfkaarten kunt u aanschaffen bij de administratie van de school. Een kaartje voor incidenteel overblijven kost € 1,40 en deze koopt u vooraf bij de administratie. Uitsluitend voor vaste overblijvers (zie boven) kan vooraf een overblijfkaart van € 7,50 gekocht worden. Hiermee kan een leerling 10 x overblijven. We verzoeken u vriendelijk om 2 overblijfkaarten tegelijk aan te schaffen. Met twee kaarten (=20 dagen) kan uw kind ongeveer één maand dagelijks overblijven. U draagt zelf zorg voor tijdige aanschaf van nieuwe overblijfkaarten. Het is ook mogelijk om het hele schooljaar ineens (of een deel van het schooljaar) te betalen, dit regelt u bij de administratie. Ook is het mogelijk om via uw bankrekening te betalen. Aanwezigheid van de vaste overblijvers wordt per dag bijgehouden op een absentielijst.

Toezicht

Onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding is het toezicht op de leerlingen in handen van overblijfmedewerkers. Dit zijn ouders of schoolmedewerkers die hiervoor een cursus hebben gevolgd. Zij worden jaarlijks bijgeschoold door Dinaida Martina, zij is leerkracht maar ook coach en begeleider op basisschool ‘t Palet.

Elke overblijfgroep heeft een eigen vaste overblijfmedewerker. Bij ziekte of afwezigheid van de vaste overblijfmedewerker wordt de groep door een invaller opgevangen.

Na het eten in de klas nemen de overblijfmedewerkers de leerlingen mee naar buiten waar zij onder toezicht kunnen spelen. Alleen bij heel slecht weer blijven de kinderen binnen, er is voldoende spelmateriaal aanwezig.

groepsgrootte

De vaste overblijvers worden ingedeeld in groepen met een grootte van 15 tot 20 leerlingen per overblijfgroep. Wijziging en/of aanpassing van de groepsgrootte worden bepaald door de schoolleiding.  

Veiligheid

De school streeft naar een zo veilig mogelijk overblijfklimaat. Er zijn procedures vastgesteld die hiervoor zorgen. De meeste overblijfmedewerkers hebben een cursus EHBO gevolgd.  Mocht het nodig zijn dan wordt er een beroep gedaan op leerkrachten die de opleiding Bedrijfshulpverlening hebben gedaan. Als er een situatie ontstaat die duidelijk ernstiger is  dan een “schaafwond”, dan wordt door school contact opgenomen met de ouders/verzorgers.

Voeding

Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijkheid voor wat zij hun kinderen meegeven voor de lunch. Gezonde voeding is voor iedereen, maar zeker voor opgroeiende kinderen, van groot belang. Het bevordert het lichamelijk welzijn en het goed sociaal functioneren van de kinderen. Het is daarom niet de bedoeling dat er frisdrank en snoep mee naar school wordt genomen. Dit zijn slechte vervangers voor een paar bruine boterhammen, een gezond sapje en/of een stukje fruit.

In iedere groep leerlingen zitten wel een paar "moeilijke eters". De overblijfmedewerkers zullen de leerlingen niet dwingen al hun brood op te eten. Dwingen tot eten heeft vaak een averechts effect. Wel zorgen de overblijfmedewerkers ervoor dat er in ieder geval één boterham helemaal op wordt gegeten, ook de korsten. Er wordt geen eten weggegooid, wat uw kind niet gegeten heeft gaat weer mee naar huis. 

Gedrag tijdens de overblijf  

De middagpauze moet voor alle kinderen een uurtje zijn waarin zij zich op een goede manier kunnen ontspannen. De overblijfmedewerkers streven naar een ontspannen sfeer in de overblijfgroep. Om dit mogelijk te maken hanteren we dezelfde regels en afspraken als onder de reguliere schooltijd. Deze regels zijn bij alle kinderen bekend. Bij ongewenst gedrag gaat de overblijfmedewerker in gesprek met de kinderen. Bij herhaaldelijk ongewenst gedrag meldt de overblijfmedewerker dit bij de leerkracht van het kind. De leerkracht bespreekt het gedrag met het kind. Bij herhaalde klachten wordt dit gemeld bij de directie en/of IB-er en worden de ouders geïnformeerd.

Coördinatie overblijf

De coördinatie van de overblijf wordt verzorgd door Fatima Yalinli op de Vaillantlaan/Gerard Doustraat en door Marijke Lannoo in de Doedijnsstraat. Voor vragen omtrent de overblijf kunt u terecht op kantoor.

Belangrijk: indien een vaste overblijver een keer niet hoeft over te blijven, moet dit te allen tijde door de ouders/verzorgers worden doorgegeven bij de administratie. Dit kan telefonisch of d.m.v. een briefje met handtekening van ouders/verzorgers.