Voorschool

voorschool

't Palet heeft een samenwerkingsverband met 4 peuterspeelzalen. Deze peuterspeelzalen zijn allemaal ondergebracht in onze gebouwen. Deze peuterspeelzalen bieden kinderen vanaf 2,5 jaar de mogelijkheid om vierdagdelen in de week lekker te komen spelen.

Een peuterspeelzaal is een veilige en prettige omgeving voor jonge kinderen:
om zich te ontwikkelen samen en met leeftijdsgenootjes
om zich de Nederlandse taal eigen te maken
en zich voor te bereiden op de basisschool
In een groep van maximaal 15 kinderen zal uw kind begeleid gaan worden door twee ervaren en deskundige peuterspeelzaalleidsters. De leidsters bedenken dagelijks allerlei leuke en uitdagende activiteiten die geschikt zijn voor jonge kinderen en hun specifieke ontwikkeling. Zo wordt er veel met de kinderen gezongen, geknutseld, gebouwd, gepuzzeld, gelezen en gespeeld. Uw kind leert iedere week weer volop nieuwe dingen!

De peuterspeelzalen werken binnen de visie van Startblokken. Dat betekent dat de ontwikkeling van uw kind centraal staat en dat er goed gekeken wordt naar de ontwikkelingsbehoeften van uw kind.
Leren door te spelen en je ontwikkelen in je eigen tempo!
Dat ook basisschool 't Palet binnen deze visie werkzaam is zorgt ervoor dat de peuterspeelzalen en de basisschool naadloos op elkaar aansluiten.

Natuurlijk bent u altijd van harte welkom om een van onze peuterspeelzalen te bezoeken.

De inschrijving van uw kind verloopt via de administratie van basisschool 't Palet. U kunt uw kind ook rechtsteeks via het ouderportal van Zebrawelzijn.nl inschrijven.

Locaties van de peuterspeelzalen:

't Peuterpalet 1
Vaillantlaan 230
2526 HR Den Haag
Tel: 06-43395258

't Peuterpalet 2
Vaillantlaan 230
2526 HR Den Haag
Tel:06-51026509

't Peuterpalet 3
Vaillantlaan230
2526 HR Den Haag
Tel: 06-43395259

Doedijntje
Doedijnstraat 4
2526 ED Den Haag
Tel:06-43395227