Zaterdagschool

 

Klik hier voor de actuele pagina van de Zaterdagschool

 

 

 

zorgtest

De zaterdagschool van 't Palet


 
Gedurende het schooljaar bieden wij 4 blokken van ongeveer 8 zaterdagen zaterdagschool aan voor de leerlingen van groep 4 t/m 6. Met de zaterdagschool bieden wij extra kansen voor de leerlingen door middel van extra onderwijstijd met als doel het verbeteren van de leerprestaties van de leerlingen. Ook willen wij een zinvolle bijdrage leveren aan de vrijetijdsbesteding van onze leerlingen.
Leerlingen van de groepen 7 en 8 kunnen terecht op de Johan de Wittscholengroep voor zaterdagschool.

Zie hiervoor de website: http://www.johandewittscholengroep.nl/brede-school-2/brede-school-zaterdagschool/
De zaterdagschool is voor leerlingen een kans om extra tijd te besteden aan de onderwerpen waar zij moeilijkheden in ondervinden, voornamelijk rekenen en taal. Wij proberen de lessen steeds te vernieuwen en te werken aan de 21ste eeuwse vaardigheden van kinderen. Denk hierbij aan coöperatieve werkvormen en gebruik van tablets en multimedia. Leerlingen die deelnemen aan de zaterdagschool worden ingedeeld in kleine groepen, wij streven naar een groepsgrootte van 15 leerlingen. De leerkracht kan hen op die manier meer aandacht geven en dieper ingaan op de leerstof. Leerlingen die deelnemen aan de zaterdagschool ervaren dit als een speciaal moment in de week waarin er geleerd wordt en zij zich ook bijzonder voelen.

Naast het taal- en rekenaanbod wordt er elk blok een workshop aangeboden binnen een ander vak. Bijvoorbeeld in sport, techniek, dans, theater of beeldend vormen.

Ongeveer twee weken voor de start voor een nieuw blok worden er inschrijfbrieven in de klassen uitgedeeld. Hiermee kunt u uw kind opgeven voor de zaterdagschool. U kunt uw kind ook alvast opgeven via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of via telefoonnummer 070-3803632

Data schooljaar 2016-2017
Blok 1    10 september t/m 29 oktober    7 zaterdagen
Blok 2    12 november t/m 28 januari    8 zaterdagen
Blok 3    11 februari t/m 8 april    8 zaterdagen
Blok 4    13 mei t/m 1 juli    7 zaterdagen