Leerlingenraad

logo

 

Bij ons op ´t Palet hebben we sinds het schooljaar 2016/2017 een leerlingenraad.

In de groepen 5 tot en met 7 worden jaarlijks aan het einde van het schooljaar verkiezingen gehouden.

 

 

image 2017 04 18De leerlingenraad komt gemiddeld 1 keer tussen twee vakanties bij elkaar.

Een leerlingenraad past binnen actief burgerschap en integratie. Actief burgerschap wordt uitgedrukt in verschillende domeinen. Eén van die domeinen is participatie. Het gaat bij dit domein om kennis over de normen en waarden en het aanbieden van de mogelijkheden voor inspraak, vaardigheden en houdingen om op school en in de samenleving actief mee te kunnen denken. Naast het bevorderen van actief burgerschap zijn er nog een aantal punten waarom een leerlingenraad wenselijk is op school:


•    De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
•    Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
•    Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
•    Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
•    De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
•    Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
•    De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.

Wat wordt er verwacht van de leerlingen in de raad?
De leerlingen die plaats nemen in de raad weten dat de raad niet alleen maar vergaderen is, maar dat er iets meer van ze verwacht gaat worden:
•    De leerlingen uit de raad inventariseren in hun eigen groep welke wensen, vragen en/of eventuele problemen meegenomen kunnen worden in de vergadering.
•    De leerlingen inventariseren de ideeën uit de ideeënbus.
•    Ze wonen de vergaderingen bij.
•    Koppelen de besproken punten terug in de groep.
•    De leerlingen zijn aanspreekbaar voor andere leerlingen.
•    De leerlingen kunnen goed luisteren naar groepsgenoten en mederaadsleden.

Voor meer informatie over de leerlingenraad klik hier