Gym

 MG 3810 B

Gymlessen op ’t Palet

 

Open dag 28 april

  Gym op de Doedijnstraat in "De Mussen"

 

 

Gym op alle lokatiesOp ’t Palet hebben we vier vakleerkrachten voor gym: juf Marleen, meester Mohammed, juf Anet en juf Esther. Sport en beweging is op veel gebieden een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van kinderen. De gymlessen hebben gedurende de hele schoolloopbaan een opbouw, juf Marleen vertelt deze maand over het gymmen met kleuters.Later komen ook de  midden- en bovenbouw aan de orde.

Bij ons op school hebben de kleuters 3 x in de week  gymles van de vakleerkracht gym. Sinds de kinderen 3 x in de week gymmen is de vaardigheid van de kinderen enorm vooruitgegaan. Dit is belangrijk want daardoor krijgen kinderen meer zelfvertrouwen, worden ze fitter  en ook het leren in de klas gaat daardoor beter. Tijdens de lessen wordt er vooral veel aandacht besteed aan de grondvormen van bewegen: rennen, springen, klimmen, zwaaien, rollen en balanceren. Ook wordt er gewerkt aan balvaardigheid en doen we allerlei tik- en overloopspelletjes. Bij de kleuters wordt er altijd gewerkt in meerdere groepjes. Na ongeveer 10 minuten wisselen de groepjes van onderdeel zodat de kinderen elke gymles een aantal verschillende onderdelen kunnen doen.

 

Klik hier voor de actuele pagina van Gymles op 't Palet