Open dag op 't Palet

Open dag op 't Palet

 GetFileAttachment

Donderdag 12 oktober van 16.45-18.15 uur, is er "Open Huis" op 't Palet.

 

De open dag was op alle drie de lokaties druk bezocht. Veel ouders waren met hun kinderen naar school gekomen om, niet alleen in de klas van hun kinderen maar ook in de andere klaslokalen door de school heen te komen kijken.

De leerkrachten hadden hun best gedaan en er was veel te zien zoals presentaties van de grotere kinderen van de groepen acht voor de kinderen van de lagere groepen en ook in de andere lokalen was van alles te doen en te zien. Techniek, beeldend vormen, muziek, theater en gym en ICT deden natuurlijk ook mee.

Volgend jaar weer een open dag!

 

image 2017 10 13

Doel open huis:

We zetten de deuren open voor ouders van onze leerlingen en de peuterspeelzalen.

De ouders kunnen samen met hun kind komen kijken en snuffelen in verschillende leerjaren.

Het is een van de communicatiemiddelen tussen school en ouders.

Alle groepsleerkrachten organiseren in het eigen lokaal een activiteit. De activiteit past bij het thema.

Zoals bijvoorbeeld in het thema van de Kinderboekenweek, " Griezelen"

Het kan van alles zijn: een spel, presentatie, knutselactiviteit, workshop of gewoon een les.


Bij iedere gedane activiteit krijgen de kinderen een stempel op de stempelkaart en bij een volle kaart mogen de kinderen een passend cadeautje uitkiezen.


NIEUW dit jaar:

We laten u als ouder van tevoren weten wat er in de lokalen te doen of te zien is.Wij hopen u te verwelkomen op donderdag 12 oktober tussen 16.45 en 18.15 uur.