Staking 5 oktober 2017

36889495072 ef07a197e6 z

 In het Zuiderpark hadden zich meer dan 60.000 leerkrachten, onderwijspersoneel en management verzameld om kracht bij te zetten aan de oproep voor een beter salaris en minder werkdruk in het onderwijs.

Een geslaagde bijeenkomst!

 

 

Wij op 't Palet staan achter Landelijke staking in het onderwijs op 5 oktober.

Wij staken op 't Palet en de school is gesloten.

 

Het bestuur van Lucas onderwijs laat het volgende weten:

 

Als lid van de PO-Raad en ook als individueel schoolbestuur ondersteunt Lucas Onderwijs de oproep om een beter salaris en een aanvaardbare werkdruk in het primair onderwijs mogelijk te maken. Er dreigt een lerarentekort, terwijl we in de regio Haaglanden veel en goede leraren nodig hebben om het best mogelijke onderwijs te geven aan leerlingen die alle leerkansen nodig hebben om een goede toekomst te kunnen opbouwen. Een ruimere bekostiging zou onze scholen en leraren in staat stellen om meer te investeren in ieder kind. Daarom sluiten we ons graag aan bij de wens om in het regeerakkoord middelen vrij te maken voor een beter salaris en een aanvaardbare werkdruk in het primair onderwijs.