Kind inschrijven

Uw kind inschrijven

lezen

Basisschool 't Palet is een plek waar kinderen in een veilige omgeving de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Wij gaan ervan uit dat elke leerling op zijn eigen manier moet kunnen leren en dat de mogelijkheden van het individuele kind bepalen welk niveau hij/zij behaalt. Op dit gegeven passen wij ons onderwijs aan om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het niveau van ieder kind. Elk kind krijgt op ’t Palet het onderwijs, dat hij/zij nodig heeft.
Ons streven is optimaal in te springen op nieuwe ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de school.

Aanmelden bij basisschool ‘t Palet


Wij zijn één school, maar hebben twee inschrijflocaties. U kunt uw kind inschrijven op de dichtstbijzijnde locatie.

  • Locatie Vaillantlaan: 070-3803632
  • Locatie Doedijnsstraat: 070-4023142
 

Voor inschrijving zijn de volgende documenten nodig: paspoort of ID-kaart en zorgverzekeringspas


De schoolbesturen in Den Haag hebben met de gemeente afgesproken om het aanmelden op basisscholen te veranderen.
Schoolbank

In de nieuwe situatie melden ouders hun kind aan vanaf 3 jaar. Ook kunnen ouders voor meerdere scholen kiezen. Dit gebeurt omdat dat zo in de Wet op het primair onderwijs staat en op basis van een eigen evaluatie. Ook komt het tegemoet aan wensen van ouders.


Ouders van kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 melden hun zoon of dochter aan vanaf het moment dat het kind 3 jaar wordt. Voor kinderen geboren vóór 1 oktober 2015 verandert er niets.


Uw kind is geboren op of na 1 oktober 2015

    Voor uw kind geldt een nieuwe procedure voor het aanmelden bij een basisschool.
    U ontvangt tijdig een brief met informatie over deze nieuwe procedure.
    Aanmelden bij een school voordat uw kind 3 jaar is, is niet nodig en niet mogelijk.

Uw kind is geboren voor 1 oktober 2015

    De oude procedure blijft van toepassing. U kunt uw kind aanmelden op de school van uw keuze. Meer informatie over de voor uw kind geldende aanmeldprocedure vindt u op de website www.eenaanmeldleeftijd.nl.
    Heeft u uw kind al aangemeld bij een Haagse basisschool? Dan hoeft u niks te doen. Eventuele gedane toezeggingen blijven bestaan.

Een school zoeken

Op de website scholenwijzer.denhaag.nl vindt u alle scholen van Den Haag. Ook leest u daar waar u op moet letten bij het kiezen van een school.
Aanmelden
Goed om te weten:

  • Aanmelden kan door een afspraak te maken met Fatima Yalinli op de locatie Vaillanlaan 230 of met Marijke Lannoo op de locatie Doedijnsstraat 4.
  • U krijgt een brief van ons met de bevestiging van uw aanmelding.
  • Woont u (nu nog) niet in Den Haag, maar kiest u wel voor een Haagse basisschool? U kunt uw kind dan zonder brief aanmelden. Dit kan na de 1e verjaardag van uw kind.

Belangrijk: de school vraagt u dan om het Burgerservicenummer.


Toelating
Ieder kind dat bij ons op school wordt aangemeld is in principe welkom!
Wij hanteren dan ook geen specifieke toelatingscriteria.

Uiterlijk op 21 oktober na uw aanmelding krijgt u van ons een brief waarin staat dat uw zoon/dochter is toegelaten.

Meer informatie over de afspraken over aanmelden in Den Haag: Link: www.eenaanmeldleeftijd.nl

Meer informatie over onderwijsresultaten van de school via onderstaande link:

icoon schoolvenster po klein