Over de medezeggenschapsraad

 

 

Onze medezeggenschapsraad (MR) is het, binnen een wettelijk kader opgesteld, orgaan dat opkomt voor de belangen van leerlingen, ouders en personeelsleden hier op school. Het is daarom onze taak om het handelen van de directie te volgen, hen te adviseren en soms instemming te geven aan hen. Op die manier zorgen wij voor een verhoging van de kwaliteit, aanvaardbaarheid en acceptatie van besluitvorming binnen onze school. Hiervoor is een open communicatie tussen directie, personeel en ouders natuurlijk noodzakelijk. Wij streven er naar deze te bevorderen.

Als medezeggenschapsraad hebben we te maken met verschillende geledingen: de directie, het onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel en de ouders van de kinderen. Al deze geledingen hebben hun eigen taak en verantwoordelijkheden om binnen onze school, de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk te houden en waar nodig te verbeteren.

Bij een kleurrijke en veelzijdige school als ’t Palet, hoort ook een volwaardige medezeggenschapsraad. Wij streven er dan ook naar om een zelfstandige en goed functionerende medezeggenschapsraad te zijn die, in samenwerking met alle geledingen, zo goed mogelijk onderwijs creëert binnen onze school. Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat we bekend zijn bij alle geledingen. Ons speerpunt voor de aankomende tijd is onszelf presenteren, zodat iedereen weet uit welke leden de medezeggenschapsraad bestaat en wat wij doen. Op die manier kan er gemakkelijk contact met ons worden opgenomen en kunnen we voor alle belanghebbenden naar behoren functioneren.

Beslissingen

De WMS bepaalt welke rechten en plichten een MR heeft op een (basis)school, maar feit blijft dat de verstandhouding tussen de directie en teamleden de basis is voor een goede samenwerking.

Feitelijk kan de MR drie soorten beslissingen nemen.
• Beslissingen waarover de MR eerst advies moet geven.
• Beslissingen waarover instemming van de MR vereist is.
• Beslissingen waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.

Informatieplicht is de meest vrijblijvende van de drie, maar een MR kan informatie wel vaak goed gebruiken om een eigen oordeel te vormen en dan op eigen initiatief suggesties voor verbeteringen te doen.
Onderwerpen die in de afgelopen tijd aan de orde zijn geweest c.q. standaard op de agenda staan zijn:

• Schoolplan 2015-2019
• Schoolgids
• Het zorgplan
• Jaarplan en jaarverslag
• Website
• Jaarlijkse goedkeuring formatieplan
• Begroting

De huidige MR bestaat uit de volgende leden:

personeelsgeleding oudergeleding
Radjoe Raghoebar (voorzitter) Wiam Essabaouni
Patricia Vermeulen-Kagie (secretaris)

Fatima Mouhout

Ilse van Slingerland Debby Sadhoe-Ramdin
Hertha Spoelman Karima El Khattouti
Marleen van Schaik Salima el Zoulali
   

Lees hier wat u voor de MR kunt betekenen.

 

Vergaderdata MR 2019-2020

8 oktober (VL)            Dinsdag

28 november (VL)     Donderdag

December (geen vergadering)

14  januari (DD)          Dinsdag

13 februari (VL)          Donderdag

17  maart (VL)            Dinsdag

16  april (DD)              Donderdag

12  mei (VL)                Dinsdag

11  juni (VL)                Donderdag

 7  juli (DD)                  Dinsdag

Tijdstip van vergaderen: 16.30 tot 17.30 uur

Voor alle vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen met de voorzitter van de medezeggenschapsraad.

Onze voorzitter Radjoe Raghoebar is te bereiken via e-mailadres:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of via telefoonnummer 070-4023142