Missie en visie

Waar de school voor staat

Wij willen onze leerlingen opleiden tot mensen die flexibel en ondernemend zijn, probleemoplossend vermogen hebben en in staat zijn efficiënt samen te werken. Daarnaast willen we ze sociaal emotioneel voor bereiden op een wij-maatschappij.

Wij maken betekenisvolle keuzes; de activiteiten onder schooltijd staan in relatie tot het onderwijsprogramma. Samen met de kinderen werken wij aan het verbeteren van hun resultaten, maar wij verliezen persoonlijke ontwikkeling niet uit het oog. Wij sluiten aan bij steeds meer onderwijsbehoeften van kinderen door het inzetten van onze deskundigheid en expertise. Wij werken daarvoor met groepsplannen en individuele handelingsplannen.

Wij vinden het belangrijk dat leerkrachten en leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast hebben wij ook veel aandacht voor de eigenheid van leerlingen, leerkrachten en ouders. Samen met ouders zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen; wij betrekken ouders dan ook bij het leerproces en wijzen hen op hun eigen verantwoordelijkheid. ’t Palet is een betrokken buurtschool; wij werken bewust samen met diverse partners in de wijk en bieden uiteenlopende activiteiten aan in het kader van de ‘Brede Buurt School’.

waarden