Privacy op 't Palet

Op basisschool 't Palet gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze school, dat overeen komt met het privacyreglement van ons bestuur Lucasonderwijs, klik hier

Voor Lucas Onderwijs is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Lucas Onderwijs spant zich in voor bescherming en correct gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam en adres. In onderstaande protocollen kunt u lezen op welke wijze Lucas Onderwijs uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt


Wij vragen altijd bij inschrijving  toestemming aan de ouders voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief en of voor gebruik in de school. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. 

Wij  maken gebruik van een aantal digitale leermiddelen. Hiervoor zijn soms persoonsgegevens voor nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen laten inloggen. Wij hebben duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die wij leveren aan de leveranciers van deze digitale middelen en /of software. Dit wordt opgenomen in een z.g. verwerkersovereenkomst tussen deze leverancier en de Lucas stichting.

Meer hierover op de website van  Privacyconvenant Onderwijs, klik hier.

 

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het privacyconvenant en de model verwerkersovereenkomst worden hierop aangepast. Per 1 april 2018 treedt versie 3.0 van het privacyconvenant in werking. Deze nieuwe versie van het privacyconvenant en de de model verwerkersovereenkomst zijn volledig in overeenstemming met de AVG.