Vakanties en vrije dagen

 

 Vrije dagen en het vakantierooster 2021-2022

Vakanties/ vrije dagen:

Prinsjesdag                21 september 2021

Herfstvakantie            18 t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie             27 december 2021 t/m 7 januari 2022

                                   ( Margedagen 23 en 24 december)

Krokusvakantie          28 februari t/m 4 maart 2022

Goede Vrijdag            15 april 2022

Pasen                         18 april 2022

Mei vakantie               25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaart                 26 en 27 mei 2022

Pinksteren                  6 juni 2022

Zomervakantie           11 juli t/m 19 augustus 2022

                                   ( Margedag vrijdag 8 juli)

 

Studiedagen de kinderen zijn vrij:

Maandag 20 september 2022

Maandag 14 maart 2022

 

Margedagen de kinderen zijn vrij:

-      Margedag Donderdag en Vrijdag 23 en 24 december 2022

-      Margedag Vrijdag 8 juli 2022

 

Margemiddagen en margeochtenden, de kinderen zijn de middag of ochtend vrij:

 

-       Margemiddag  Maandag 4 oktober 2022

-       Margemiddag Dinsdag 16 november 2022

 

Sinterklaas vrijdag 3 december, kinderen vrij vanaf 12.00 uur

Woensdag 22 december Kerstdiner van 17.30-19.00 uur

 

-       Margemiddag Donderdag 27 januari 2022

-       Margemiddag Vrijdag 18 februari 2022

-       Margeochtend Woensdag 29 juni 2022

 

 

 

 

Basisschool ’t Palet                                 
Vaillantlaan 230        
2526HR  DEN HAAG
Tel.: 070 – 380 36 32
Groepen: 1a-1b-1c-1d-2a-2b-2c-3a-3b-3c-7b-8a-8b-8c

Dependance:                                    Dependance:
Gerard Doustraat 192                       Doedijnsstraat 4
2526NL Den Haag                             2526ED Den Haag
Tel: 070 - 380 13 04                           tel: 070 – 402 31 42
Groepen: 4a-4b-5a-5b-6a-6b-7a   Groepen:1e-2d-2e-3d-4c-4/5-5c-6c-7c-8d

Schooltijden voor alle groepen en gebouwen

i.v.m. Corona hebben we voorlopig een continurooster

Ma-di-do-vrij                                  
Groepen 1 t/m 8          van 08.30-15.00 uur               
Woensdag                                    
Groepen 1 t/m 8          van 08.30-12.30 uur             

Ouderbijdrage
Groep 
                bedrag per jaar               
Groepen 1 en 2                      € 25,=                            
Groepen 3 t/m 7                    € 35,=                               
Groep 8                                   € 45,= 
 

De bijdrage kunt u pinnen bij de administratie of overmaken naar rekeningnummer: NL 12 ABNA 0409 8480 42 t.n.v. directeur Basisschool ‘t Palet
(bij overmaken graag naam kind(eren) vermelden)