Overblijf

i.v.m. het coronavirus blijven op dit moment alle kinderen over op school!

Er zijn nu geen kosten verbonden aan de overblijf.

 

Wij hebben nu een continue rooster, dat betekent dat de kinderen in de klas eten of met de leerkracht of een overblijmedewerker. De kinderen hebben een half uur pauze, eten in de klas en even naar buiten.

De schooltijden zijn van

Maandag 8.30-15.00 uur

Dinsdag 8.30-15.00 uur

Woensdag 8.30-12.30

Donderdag 8.30 tot 15.00 uur

Vrijdag 8.30-15.00 uur

 

 

 

Basisschool 't Palet verzorgt zelf de overblijf. Tijdens de overblijf kunnen de kinderen gezamelijk eten en drinken en is er tijd om buiten te spelen. Bij slecht weer is er de mogelijkheid in een rustige sfeer een spelletje spelen, lekker kleuren of eventueel een film te kijken. 


 
Toezicht

Onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding is het toezicht op de leerlingen in handen van overblijfmedewerkers. Dit zijn leerkrachten, ouders of schoolmedewerkers die hiervoor een cursus hebben gevolgd. 

Na het eten in de klas nemen de overblijfmedewerkers de leerlingen mee naar buiten waar zij onder toezicht kunnen spelen. Alleen bij heel slecht weer blijven de kinderen binnen, er is voldoende spelmateriaal aanwezig.

De school streeft naar een zo veilig mogelijk overblijfklimaat. Er zijn procedures vastgesteld die hiervoor zorgen. De meeste overblijfmedewerkers hebben een cursus EHBO gevolgd.  Mocht het nodig zijn dan wordt er een beroep gedaan op leerkrachten die de opleiding Bedrijfshulpverlening hebben gedaan. Als er een situatie ontstaat die duidelijk ernstiger is  dan een “schaafwond”, dan wordt door school contact opgenomen met de ouders/verzorgers.

Voeding

Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijkheid voor wat zij hun kinderen meegeven voor de lunch. Gezonde voeding is voor iedereen, maar zeker voor opgroeiende kinderen, van groot belang. Het bevordert het lichamelijk welzijn en het goed sociaal functioneren van de kinderen. Het is daarom niet de bedoeling dat er frisdrank en snoep mee naar school wordt genomen. Dit zijn slechte vervangers voor een paar bruine boterhammen, een gezond sapje en/of een stukje fruit.

In iedere groep leerlingen zitten wel een paar "moeilijke eters". De overblijfmedewerkers zullen de leerlingen niet dwingen al hun brood op te eten. Dwingen tot eten heeft vaak een averechts effect. Wel zorgen de overblijfmedewerkers ervoor dat er in ieder geval één boterham helemaal op wordt gegeten, ook de korsten. Er wordt geen eten weggegooid, wat uw kind niet gegeten heeft gaat weer mee naar huis. 

Gedrag tijdens de overblijf  

De middagpauze moet voor alle kinderen een uurtje zijn waarin zij zich op een goede manier kunnen ontspannen. De overblijfmedewerkers streven naar een ontspannen sfeer in de overblijfgroep. Om dit mogelijk te maken hanteren we dezelfde regels en afspraken als onder de reguliere schooltijd. Deze regels zijn bij alle kinderen bekend. Bij ongewenst gedrag gaat de overblijfmedewerker in gesprek met de kinderen. Bij herhaaldelijk ongewenst gedrag meldt de overblijfmedewerker dit bij de leerkracht van het kind. De leerkracht bespreekt het gedrag met het kind. Bij herhaalde klachten wordt dit gemeld bij de directie en/of IB-er en worden de ouders geïnformeerd.

Coördinatie overblijf

De coördinatie van de overblijf wordt verzorgd door Fatima Yalinli op de Vaillantlaan/Gerard Doustraat en door Marijke Lannoo in de Doedijnsstraat. Voor vragen omtrent de overblijf kunt u terecht op kantoor.