Hulpouders

kindenoudersgroot

Hulpoudersformulier

Aan het begin van het schooljaar krijgt u van de leerkracht waar u kind in de klas zit een formulier met activiteiten waar we uw hulp bij nodig hebben. Op het formulier kunt u aangeven bij welke activiteit u hulp kunt bieden. Ook krijgt u voorafgaand aan een nieuwe periode voor een vakantie via de mail door wat er de komende periode op de agenda staat. Zonder uw hulp kunnen wij die activiteiten niet doen. Geef u daarom zo snel mogelijk op bij de leerkracht van uw kind.
Taakomschrijving hulpouders: een moeder of een vader die het leuk vindt om de leerkracht te ondersteunen en de leerlingen te begeleiden tijdens feesten, excursies en andere activiteiten. Je kunt zowel samen met de leerkracht als alleen worden ingezet.

Wat verwachten wij van hulpouders:

• Nederlands begrijpen
• Actieve en enthousiaste houding
• Positieve bijdrage leveren aan de activiteit
• We moeten op u kunnen rekenen: Afspraak is Afspraak
• Inzetbaarheid in het leerjaar van uw kind of ergens anders in de school

Op deze manier zijn we samen een school!

samenschoolmidden