Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid op 't Palet

Scholen en ouders hebben elkaar nodig. Voor de ontwikkeling van de kinderen is de inzet van ouders van groot belang. Ons ouderbeleid bevat aspecten van: informeren (rapport gesprekken), inspraak en invloed (mr) en hulp in de groep, hulp bij feesten en excursies. Daarnaast hebben we ook een aanbod dat rechtstreeks voor ouders is bestemd zoals taallessen, creatieve workshops, koffieochtenden, workshops en voorlichtingsbijeenkomsten.
De oudercoördinator is daarbij het aanspreekpunt tussen ouders en het team.

Oudercoördinator: juffrouw Hertha Spoelman-Kort
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
telefoon: 070-3801304

samenkunjemeer