Ouders en MR

De MR richt zich op onderwerpen op financieel, organisatorisch en beleidsmatig vlak. De MR behartigt geen individuele belangen van ouders, leerlingen of personeel. Een individueel geval kan wel aanleiding zijn tot bespreking van het algemeen beleid van de school. In de Mr zitten: Directie van de school, leerkrachten van de school en ouders.

U kunt zich als ouder aanmelden om lid te worden van de MR.

Wat verwachten wij van een MR-LID

- Op hoofdlijnen (financiƫle) documenten kunnen lezen, begrijpen en interpreteren.
- Goed kunnen communiceren.
- Vaardig zijn in het onderhandelen.
- In een team kunnen werken.
- Zich als vertegenwoordiger van ouders medeverantwoordelijk voelen voor de schoolorganisatie.
- Voldoende tijd vrijmaken voor het bijwonen van vergaderingen en eventueel het lezen van stukken.
- Zich op de hoogte stellen van informatie uit schoolplan en schoolgids.
- Empathisch vermogen tonen.
- Actieve en positieve opstelling.
- Oog hebben voor maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen.
- Schoolbreed kunnen meedenken over veranderingen ten goede van de leerlingen en de school.

Meer over de medezeggenschapsraad vindt u hier.