School en ouders

Beste ouders en verzorgers,

Scholen en ouders hebben elkaar nodig. Voor de ontwikkeling van de kinderen is de inzet van ouders van groot belang. Ons ouderbeleid bevat aspecten van: informeren (rapport gesprekken), inspraak en invloed (mr) en hulp in de groep, hulp bij feesten en excursies. Daarnaast hebben we ook een aanbod dat rechtstreeks voor ouders is bestemd zoals taallessen, creatieve workshops, koffieochtenden en voorlichtingsbijeenkomsten. De oudercoördinator is daarbij het aanspreekpunt tussen ouders en het team.

Informeren

Ouderbetrokkenheid
Contactmomenten

Inspraak en invloed

Hulpouders
Ouders en MR
Leenpalet en Doeleentje

Aanbod voor ouders

Koffieochtend
Taallessen voor ouders

Thema bijeenkomsten en Workshops

Vriendelijke groet namens hele team,

Juffrouw Hertha Spoelman-Kort uw oudercoördinator
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
telefoon: 070-3801304