Beeldende vorming

Paletslide04

 

Beeldende vorming wordt geven door twee vakleerkrachten bij ons op school voor de groepen 1 tot en met 8.

De vakleerkrachten sluiten aan bij de lopende thema's in de groepen.

Deze lessen worden vaak gegeven in overleg met de groepsleerkrachten in verband met het thematisch werken en ontwerpend leren.

De kinderen leren kijken naar kunst en het maken van eigen kunst,  ze ontwikkelen creatieve vaardigheden zoals schilderen, tekenen, handvaardigheid, en textiele werkvormen. Audiovisuele vormgeving valt hier ook onder, die worden in samenhang met de ICT lessen gegeven.