Gym

Gymzaal 

Op basisschool 't Palet maken we sinds januari 2020 gebruik van de interactieve digitale gymzaal. We hebben twee interactieve beamers in de gymzaal met twee grote projectieschermen.

We zijn de eerste en enige basischool in Nederland met een dubbele beamer in een gymzaal. Dankzij een subsidie van de gemeente Den Haag voor innovatief onderwijs hebben wij deze mooie investering kunnen doen.

Na ruim 70 jaar dat de gymzalen in Nederland hetzelfde zijn maak het bewegingsonderwijs  nu ook gebruik van de digitale leermiddelen van de huidige tijd, geheel in de belevingswereld van de kinderen uit deze tijd.

 

Zie onderstaand filmpje voor een eerste impressie:

 

We gebruiken Ipads en de interactieve beamers in de gymzaal om het bewegingsonderwijs te ondersteunen en te verrijken, natuurlijk niet om het bewegen te vervangen. De kinderen raken nog beter gemotiveerd om te bewegen met deze digitale leermiddelen. Het stimuleert het bewegend leren, nu ook steeds meer toegepast in de zaakvakken als rekenen en taal. We hebben een dubbele beamer, zo is het voor de gymleerkracht mogelijk de zaal in bijvoorbeeld drie vakken te delen, twee vakken zijn bezig met de interactieve beamers en een middenvak bijvoorbeeld een balspel. Zo kunnen de leerkrachten differentiëren in hun aanbod en komen alle kinderen aan bod door te rouleren.

In het aanbod zitten verschillende applicaties die de gymles verrijken door middel van spel, maar ook zaakvakken zoals taal en rekenen kunnen in de gymzaal nu in bewegende spelvorm uitgeoefend worden. Volledig in de belevingwereld van onze kinderen op school in deze moderne tijd.

Dankzij de creativiteit en de professionaliteit van de gymleerkrachten worden de digitale middelen nu volop ingezet tijdens de gymlessen.  De kinderen zijn enthousiast, de leerkrachten en de ouders natuurlijk ook.

Meer filmpjes zullen volgen op deze pagina.

 

Gymzaal 2

 

 

 

 

 

 

 


 

 
Op ’t Palet hebben we vier vakleerkrachten voor gym: juf Marleen, meester Mohammed, juf Anet en juf Esther. Sport en beweging is op veel gebieden een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van kinderen. De gymlessen hebben gedurende de hele schoolloopbaan een opbouw, 

Bij ons op school hebben de kleuters 3 x in de week  gymles van de vakleerkracht gym. Sinds de kinderen 3 x in de week gymmen is de vaardigheid van de kinderen enorm vooruitgegaan. Dit is belangrijk want daardoor krijgen kinderen meer zelfvertrouwen, worden ze fitter  en ook het leren in de klas gaat daardoor beter. Tijdens de lessen wordt er vooral veel aandacht besteed aan de grondvormen van bewegen: rennen, springen, klimmen, zwaaien, rollen en balanceren. Ook wordt er gewerkt aan balvaardigheid en doen we allerlei tik- en overloopspelletjes. Bij de kleuters wordt er altijd gewerkt in meerdere groepjes. Na ongeveer 10 minuten wisselen de groepjes van onderdeel zodat de kinderen elke gymles een aantal verschillende onderdelen kunnen doen.

Op de locatie Doedijnstraat hebben de kinderen gym in de gymzaal van buurtcentrum de Mussen. Op de locatie de Vaillantlaan en de Gerard Doustraat hebben de kinderen gymlessen in onze eigen gymzaal op de Vaillantlaan en in sportcentrum de Houtzagerij.

Wij geven ook fietslessen tijdens de gymlessen bij ons op school. Drie maal per jaar krijgen wij een aantal weken fietsen op school om deze lessen te verzorgen voor de groepen 1 tot en met 8..

Dit doen wij in samenwerking met de gemeente Den Haag en Breed Actief, veilig leren fietsen. Voor meer informatie klik hier.

Het leefstijcentrum WoWijs bij ons in de schilderswijk verzorgt in samenwerking met 't Palet nascholingsactiviteiten, gericht op meer en gezond bewegen,  bij ons op school in de gymzaal op de Vaillantlaan. 

Voor meer informatie over deze activiteiten van  het centrum WoWijs klik hier.