ICT

ict

Doorlopende leerlijn

Al vanaf groep 1 maken de kinderen kennis met moderne media. In de kleutergroepen leren zij de meest basale computervaardigheden en passen dit toe bij het spelen van educatieve software.

Ipads, worden ingezet bij de groepen 1/2/3, en de snappet-tablets vanaf groep 4.

Binnen ons onderwijs is het doel: ICT zoveel mogelijk als middel in te zetten.
Om ICT middelen zo goed mogelijk te integreren in ons onderwijs, hebben de leerlingen een aantal ICT vaardigheden nodig. Deze vaardigheden worden de leerlingen volgens de leerlijn ICT vaardigheden vanaf groep 3 aangeleerd tijdens de computerlessen. Tijdens deze computerlessen is het aanleren van computervaardigheden het doel, maar zal er zoveel mogelijk worden aangesloten bij de wereldoriëntatie thema’s. De overige computertijd wordt ingezet voor de verwerving, verwerking en verspreiding van kennis binnen de overige vakken en bij wereldoriëntatie in het bijzonder. Hierbij kunnen de leerlingen beschikken over diverse moderne media en hardware.

Vaardigheden die binnen de leerlijn aan bod komen zijn:

• Basisvaardigheden
• Tekstverwerken in Word
• Presentaties maken in PowerPoint
• Veilig en handig internetten
• Filmen en fotograferen en monteren
• Programmeren

Naast de ingeroosterde computertijd hebben leerkrachten ook de mogelijkheid software in te zetten ter remediering en inoefening. De software pakketten die hiervoor aangeschaft zijn sluiten aan of horen bij de lesstof en de methodes.

21e eeuwse vaardigheden

Wij stellen ons als doel ons onderwijs actueel te houden en aan te laten sluiten bij de 21e eeuwse vaardigheden. Binnen ons ICT aanbod, heeft programmeren een structurele plek gekregen, vanaf de kleutergroep maken de kinderen kennis met logisch denken: de manier van denken die bij programmeren behoort. Dit gebeurt zoveel mogelijk op een concrete en praktische manier waarbij het experiment een prominente plek inneemt. In de hogere groepen zal ook de ontwerpcyclus centraal komen te staan. Voor het experiment en de verwerking maken de kinderen gebruik van Bee bots, Makey Makey, Scratch, en diverse apps. Creatieve inzet van moderne media; Ipads, 

Snappet

Op dit moment proberen wij aan te sluiten bij de uiteenlopende onderwijsbehoeften van kinderen door het inzetten van onze deskundigheid en expertise. Wij werken daarvoor met groepsplannen en individuele handelingsplannen. Tijdens de taal- en rekenlessen wordt er gewerkt in drie niveaugroepen zodat er mogelijkheid is om met verlengde instructie kinderen verder te helpen. Dit zonder dat kinderen die al verder kunnen, daar mee op te houden. Voor kinderen die ver achter- of voorlopen zijn er eigen programma’s. Vaak wordt hier gebruik gemaakt van moderne media (Ipads/laptops) om deze leerlingen te ondersteunen en uit te dagen.

Om het onderwijs op maat nog beter te kunnen realiseren werken de kinderen vanaf groep 4 op tablets van Snappet met rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Snappet biedt namelijk leerstof aan op een gepersonaliseerd niveau, waardoor de oefenstof perfect aansluit op de onderwijsbehoeften van het kind.

https://nl.snappet.org/