LKP - Activiteiten voor de kinderen

Residentie Orkest Klassiek geeft Foto Jenny Audring

Het leerkansenprofiel

Op ’t Palet vinden we het belangrijk dat de leerlingen zich breed kunnen ontwikkelen en willen we hen de kans bieden alle kwaliteiten van zichzelf te ontdekken. Schooljaar 2012-2013 zijn wij gestart met het leerkansenprofiel en hebben wij onze lestijd verlengd. In de coranatijd is deze eindtijd van 16.00 uur weer teruggebracht naar 15.00 uur.

Aanpassingen in het rooster hebben ervoor gezorgd dat we nog steeds ons aanbod kunnen verruimen en zo te werken aan de brede ontwikkeling van de leerlingen. We kunnen wij naast de vakken zoals taal en lezen, rekenen, schrijven, SEO en wereldoriëntatie een ruim aanbod in de volgende vakken bieden:

Beeldend vormen
Theater
Muziek
ICT
Techniek
Sport en beweging

De vakken zijn geïntegreerd opgenomen in ons rooster. Gedurende de dag worden aan alle groepen verschillende vakken aangeboden. De vakken worden verzorgd door vakdocenten met een opleiding of specialiteit op het gebied van het betreffende vak. Deze vakdocenten zijn in dienst van de school en werken vast in ons team. Zij werken regelmatig samen waardoor zij in staat zijn verbinding tussen de verschillende vakken te creëren. Daarnaast proberen zij zoveel mogelijk aan te sluiten op de thema’s in de groepen.
Naast het programma wat zij bieden binnen het vak, zijn de vakdocenten ook getraind en worden zij begeleid in het aanbieden van nieuwe woorden tijdens de lessen. Zij werken hierbij volgens de methode van Taal100. Dezelfde methode wordt gehanteerd in de reguliere taallessen.

Alle vakleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de lessen. Zij hebben zelfstandig vanuit hun expertise de doorgaande leerlijn ontwikkeld. Deze leerlijn is dynamisch en wordt aangepast indien de situatie dit vraagt. Hierdoor blijven de lessen altijd actueel en leuk voor de leerlingen.