Techniek

techniek

Techniek wordt in 2020 een verplicht vak in het basisonderwijs en daar zijn we op ’t Palet helemaal klaar voor. Op ‘t Palet krijgen de kinderen namelijk al middels een doorgaande leerlijn voor groep 1 t/m 8 techniek. Deze leerlijn is opgebouwd uit een zestal onderwerpen zoals die in de Cito-doelen staan omschreven, te weten; constructies, elektriciteit en energie, zwaartekracht, magnetisme, in de lucht, op het water en overbrengingen. Techniek is leren vanuit verwondering. Dit verhoogt de betrokkenheid en stimuleert het creatief denken. Samenwerken is hierbij essentieel, om te komen tot het oplossen van technische en natuurkundige vraagstukken. Binnen de technieklessen is duidelijk ruimte gecreëerd voor het zelfstandig handelen en denken van kinderen en het onderzoekend- en ontdekkend leren. Wij vinden dat met het oog op de toekomst van groot belang.