Theater

theater

De kinderen van groep 1 t/m 7 krijgen elke week theaterles. In de lessen werken we met allerlei verschillende theatervormen zoals pantomime, poppenspel, improvisatie en maskerspel. De kinderen moeten veel samenwerken waardoor hun sociale vaardigheden worden getraind. Daarnaast werken we op een actieve en speelse manier met taal. Hierdoor wordt de woordenschat van de kinderen vergroot. De kinderen leren zich beter te uiten en beter voor een groep te spreken. Het leuke van de theaterlessen is, dat je dingen kunt spelen en verzinnen die in het echt misschien niet kunnen. Je mag je fantasie gebruiken. Hierbij wordt de creativiteit van de kinderen gestimuleerd.

 

PR8 - parade 
 
In groep 8 sluit je de basisschooltijd op bijna alle scholen in Nederland traditiegetrouw af met een musical. Wij op 't Palet hebben gemerkt dat een musical niet helemaal meer bij deze tijd en onze leerlingen past en hebben daarom een ander project: PR8-parade! In deze parade kunnen leerlingen laten zien wat zij hebben geleerd in de tijd dat ze op 't Palet hebben gezeten en waar hun talenten en interesses liggen. Anders dan bij een musical, bepalen de leerlingen zelf hoe ze zichzelf willen presenteren en welke talenten ze willen delen om hun basisschoolperiode mee af te sluiten. 

 

De kinderen volgen aan het begin van het schooljaar een aantal workshops die voortkomen uit de LKP lessen die ze gedurende hun hele schoolperiode hebben gevolgd. Vervolgens maken ze een individuele keuze waar ze de rest van het jaar aan willen werken onder begeleiding van een vakdocent en een groepsleerkracht uit groep 8. Leerlingen kunnen zelf kiezen of ze op een podium willen staan (muziek, theater, dans/film of circus) of dat ze liever iets willen maken (beeldende kunst of techniek). In de groep van de gekozen werkvorm gaat de leerling elke week 2 uur aan de slag. De leerkrachten en vakleerkrachten zijn de coach, maar er wordt zo veel mogelijk geprobeerd om vanuit de leerlingen te werken, zodat het uiteindelijk hun eigen eindproduct/show wordt.  

Aan het einde van het schooljaar is het zover: De Pr8-Parade. Voor alle ouders, juffen en meesters en de andere kinderen van school volgen een aantal spetterende optredens. Daar kunnen alle leerlingen stralen met hun eigen optreden in hun zelfgekozen vorm. De optredens zijn elk jaar op een andere locatie zoals bijvoorbeeld: in theater de Vaillant, theater aan 't Spui en/of op school