NT2

zorgtest

 

NT2 leerlingen

Sinds 2000 worden in Den Haag leerlingen van 6 tot en met 12 jaar die rechtstreeks uit het buitenland komen centraal opgevangen op een beperkt aantal basisscholen. Deze scholen hebben speciale voorzieningen en expertise in huis om de opvang van deze leerlingen te verzorgen. Neveninstromers zijn immers leerlingen met een tijdelijke, specifieke onderwijsbehoefte: door het ontbreken van voldoende kennis van de Nederlandse taal hebben ze aparte leerlijnen nodig totdat ze aansluiting kunnen vinden bij het reguliere onderwijs van leeftijdsgenoten.

In de loop van de jaren heeft zich het onderwijs aan neveninstromers zich steeds meer geprofessionaliseerd. Specifieke lesmethoden voor neveninstromers (zoals Mondeling Nederlands en Horen, Zien en Schrijven) bieden leerlijnen voor het taalonderwijs tijdens het eerste jaar op de Nederlandse school.

Op basisschool ’t Palet hebben wij twee gespecialiseerde NT2-leerkrachten. Die middels een systematische aanpak en met behulp van de bovengenoemde methodes de neveninstromers naar klaar stomen om aan te sluiten binnen ons reguliere onderwijs.