't Palet heeft een samenwerkingsverband met JongLeren

't Palet heeft een samenwerkingsverband met JongLeren. De peuterleerplekken zijn allemaal gehuisvest in onze gebouwen. Deze peuterleerplekken bieden kinderen vanaf 2,5 jaar de mogelijkheid om vijf dagdelen in de week lekker te komen spelen.

Een peuterleerplek is een veilige en prettige omgeving voor jonge kinderen om zich te ontwikkelen samen en met leeftijdsgenootjes en zich de Nederlandse taal eigen te maken. Peuters bereiden zich samen voor op de basisschool.

In een groep van maximaal 15 kinderen zal uw kind begeleid gaan worden door twee ervaren en deskundige pedagogisch medewerkers. De medewerkers bedenken dagelijks allerlei leuke en uitdagende activiteiten die geschikt zijn voor jonge kinderen en hun specifieke ontwikkeling. Zo wordt er veel met de kinderen gezongen, geknutseld, gebouwd, gepuzzeld, gelezen en gespeeld. Uw kind leert iedere week weer volop nieuwe dingen!

De peuterleerplekken werken met de methodiek Startblokken. De ontwikkeling van uw kind staat centraal en er wordt goed gekeken naar de ontwikkelingsbehoeften van uw kind. Leren door te spelen en je ontwikkelen in je eigen tempo!
Dat ook basisschool 't Palet vanuit dezelfde visie werkt, zorgt ervoor dat de peuterleerplek en de basisschool goed op elkaar aansluiten.

Natuurlijk bent u altijd van harte welkom om een van onze peuterleerplek te bezoeken, dit bij voorkeur op afspraak.

JongLeren is dé organisatie in Den Haag waar peuters spelend leren en zich zo ontwikkelen. Bij ons kunnen jonge kinderen (2,5 -4 jaar) en hun ouders al heel veel leren. Kinderen leren en ontwikkelen zich vooral door te spelen. Wij denken dat kinderen het meeste leren als zij zelf ontdekken en ervaren. Wij hoeven niet altijd in te grijpen of oplossingen te bedenken. Bij JongLeren sluiten we aan bij de natuurlijke nieuwsgierigheid en fantasie van kinderen. Ze mogen bewegen in plaats van stilzitten. Ze mogen pakken in plaats van afblijven. En ze kunnen vertellen in plaats van stil zijn.

Alle Peuterleerplekken van JongLeren zijn verbonden aan een basisschool. De methode die we op de Peuterleerplek gebruiken voor de ontwikkeling van de kinderen, Startblokken, is dezelfde als die van de samenwerkende basisschool. Zo wordt uw kind stap voor stap voorbereid op de kleuterklas van de basisschool.

Bij JongLeren vinden we het belangrijk dat er goed contact is tussen de ouders/ verzorgers en de medewerkers. We wisselen informatie uit zodat we samen kunnen werken aan de ontwikkeling van uw kind. U kunt vragen stellen aan de pedagogisch medewerkers tijdens het halen en brengen van uw kind. En als u meer tijd nodig heeft, kunt u altijd een afspraak maken. We betrekken u bij de verschillende activiteiten, en vragen u bijvoorbeeld om mee te helpen bij een feest, of te begeleiden bij een uitstapje. U krijgt regelmatig een nieuwsbrief en we nodigen u uit voor ouderbijeenkomsten. Daar gaan we met ouders in gesprek over bepaalde onderwerpen, zoals taalontwikkeling of de basisschool. Sinds dit jaar is er een actieve oudercommissie die ons adviseert over de kwaliteit van ons aanbod en meedenkt hoe we ouders zo goed mogelijk kunnen betrekken.

U kunt hier uw kind inschrijven voor de peuterleerplek

Het is fijn als u uw kind zo vroeg mogelijk inschrijft. Hoe langer u ingeschreven staat, hoe groter de kans dat uw kind op de leeftijd van 2.5 jaar kan beginnen.

Op onze website www.jonglerendenhaag.nl vindt u belangrijke informatie over ons. Wie we zijn, wat we doen en waar u ons kunt vinden. Maar ook wat de kinderen leren en doen op de Peuterleerplek.

Heeft u hulp nodig bij het inschrijven of u nog vragen?

Neemt u dan gerust contact op met onze kindadministratie. Dit kan via kindadministratie@jonglerendenhaag.nl of 070 205 20 00.

Onze medewerkers staan u graag te woord.

Op dit moment zijn er 7 peutergroepen verbonden aan 't Palet. Op de locatie Vaillantlaan zijn dit Peuterpalet 1, 2 en 3 en op de locatie Doedijnstraat is dit Doedijntje.

Het team bestaat uit vaste pedagogisch medewerkers.

Klik hier voor meer informatie over de Peuterleerplekken

Aanmelden

Locatie Vaillantlaan

Groepen 1 - 2 - 3 - 7 - 8

Locatie Gerard Doustraat

Groepen 4 - 5 - 6 - 7

Locatie Doedijnstraat

Deze locatie heeft een inschrijfpunt.

Groepen 1 - 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 6/7 - 7 – 8 - taalklas